Walenia, Alina. 2010. „Charakterystyka układu Instytucjonalnego Podkarpacia Odpowiedzialnego Za wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Dla województwa Podkarpackiego Na Lata 2007–2013”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 4(53) (grudzień):50-64. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1543.