Wróblewska, Emilia. 2010. „Inwestycje Lokalne Jako Instrument Rozwoju społeczno-Gospodarczego, Na przykładzie Gminy Ryki”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 4(53) (grudzień):65-75. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1542.