Podstawka, Marian, i Emil Rudowicz. 2010. „Wykorzystanie Wybranych podatków Lokalnych W Kreowaniu Polityki Fiskalnej Gmin”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 4(53) (grudzień):79-87. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2013.4.53.47.