Sarnowski, Janusz. 2010. „Uwarunkowania Reformy finansów Publicznych W Polsce”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 4(53) (grudzień):88-99. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1540.