Waściński, Tadeusz, i Grażyna Wójcik. 2010. „Publiczny System Finansowy W Gospodarce Rynkowej”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 4(53) (grudzień):100-109. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1539.