Borowik, Małgorzata, i Tadeusz Waściński. 2010. „Zastosowanie Systemu Kontroli zarządczej W Jednostkach Policji”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 4(53) (grudzień):119-31. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1537.