Woźniak, Barbara. 2010. „Instrumenty I Instytucje Udzielania Pomocy Publicznej W Polsce”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 4(53) (grudzień):151-61. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1534.