Henryk, Wyrębek, i Toruński Janusz. 2010. „Finansowe Formy Wspierania MSP W Polsce Na przykładzie Banku PKO BP”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 4(53) (grudzień):165-72. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1533.