Gralak, Katarzyna. 2010. „Instrumenty Finansowania Lokalnych projektów Rewitalizacyjnych”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 4(53) (grudzień):9-17. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1532.