Prus, Piotr, i Bogdan Wawrzyniak. 2010. „Zmiany Zasad Przyznawania Rent Strukturalnych Oraz Ich Skutki”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 4(53) (grudzień):181-95. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1531.