Jurkowski, Ryszard. 2010. „Interes Konsumenta a Interes Banku W Umowach O Kredyt Na Zakup Samochodu”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 4(53) (grudzień):227-37. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1527.