Piocha, Stanisław, i Kamila Radlińska. 2010. „Uwagi Na Temat Kryzysu Gospodarczego I Sektora Bankowego W Polsce”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 4(53) (grudzień):238-51. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1526.