Kozak, Sylwester. 2010. „Stabilność I dochodowość banków spółdzielczych W Polsce W Czasie Kryzysu rynków Finansowych”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 4(53) (grudzień):252-63. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1525.