Miedzik, Agnieszka, i Aleksandra Wicka. 2010. „Rodzaje Ubezpieczeń I Czynniki decydujące O Wyborze Ubezpieczyciela”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 4(53) (grudzień):264-77. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1524.