Szwacka-Mokrzycka, Joanna. 2010. „Znaczenie Wizerunku W Budowaniu Pozycji Konkurencyjnej banków”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 4(53) (grudzień):278-86. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1523.