Olkiewicz, Anna. 2010. „Rola instrumentów Bankowych I Ubezpieczeniowych W Ograniczaniu Ryzyka Handlowego przedsiębiorstw W Czasie Kryzysu Gospodarczego”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 4(53) (grudzień):287-97. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1522.