Satoła, Łukasz. 2010. „Dynamika wartości aktywów Na Polskim Rynku Funduszy Inwestycyjnych”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 4(53) (grudzień):312-21. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2010.4.53.68.