Karpio, Andrzej, i Dorota Żebrowska-Suchodolska. 2010. „Polski Rynek Otwartych Funduszy Inwestycyjnych Na Tle Rynku Europejskiego”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 4(53) (grudzień):322-31. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1519.