Ociepa-Kicińska, Elżbieta. 2010. „Dywersyfikacja Ryzyka, a Ograniczenia W Polityce Inwestycyjnej Otwartych Funduszy Emerytalnych”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 4(53) (grudzień):332-40. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1518.