Rykowska, Joanna, i Janina Sawicka. 2010. „Wpływ Kryzysu Gospodarczego Na przyszłość Polski W Strefie Euro”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 4(53) (grudzień):341-50. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1517.