Gołasa, Piotr. 2010. „Wpływ Wybranych instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej Na kształtowanie Się dochodów Gospodarstw Rolnych W Polsce”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 4(53) (grudzień):173-80. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1516.