Bąk-Filipek, Ewa, i Urszula Tetwejer. 2011. „Marketing in the Food Trade”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 5(54) (czerwiec):17-35. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1515.