Kozak, Sylwester. 2011. „Zmiany Struktury kanałów Dystrybucji a Poprawa warunków Konkurencji W Sektorze Ubezpieczeń W Polsce W Latach 2002-2009”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 5(54) (czerwiec):59-70. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1512.