Ganc, Marzena, i Mirosław Wasilewski. 2021. „Metodyka Rozliczania I Kalkulacji kosztów W spółdzielni Mleczarskiej”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 25 (74) (lipiec):98-110. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2021.25.74.8.