Panchenko, Maryna, i Maria Parlińska. 2011. „Sektor Ochrony środowiska W Celowym Programie państwa Na Ukrainie”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 6(55) (grudzień):80-87. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1492.