Czykier-Wierzba, Dorota. 2012. „Początki Wspólnej Polityki Rolnej W EWG”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 8(57) (grudzień):103-15. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1454.