Biernat-Jarka, Agnieszka. 2012. „Finansowanie płatności bezpośrednich Z budżetu Unii Europejskiej, W Latach 2007-2011”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 8(57) (grudzień):60-70. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1450.