Czekaj, Marta, i Janusz Żmija. 2012. „Wspólna Polityka Rolna a rozwój Drobnych Gospodarstw Rolnych”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 8(57) (grudzień):518-27. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1445.