Niezgoda, Dionizy. 2012. „Gospodarowanie Ziemią a Wspólna Polityka Rolna”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 8(57) (grudzień):345-534. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1430.