Rykowska, Joanna, i Janina Sawicka. 2012. „Aktywność Zawodowa Kobiet Wiejskich – Perspektywa Unijnej Polityki równości Szans”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 8(57) (grudzień):402-11. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1423.