Dybka, Sławomir. 2013. „Produkty Regionalne Jako Element Aktywnej Polityki Asortymentowej Ukierunkowanej Na Konsumenta”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 9(58) (czerwiec):137-47. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1405.