Bojanowska, Agnieszka. 2013. „Wpływ Koncepcji CRM Na działania Marketingowe Firmy”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 9(58) (czerwiec):66-75. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1399.