Pawlewicz, Adam, i Piotr Szamrowski. 2013. „Znaczenie blogów Firmowych W Komunikacji między przedsiębiorstwem a Klientem”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 9(58) (czerwiec):513-25. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1382.