Skowron, Stanisław. 2013. „Marketingowy Wymiar Zachowań przedsiębiorczych Na przykładzie mikroprzedsiębiorstw Handlowych”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 9(58) (czerwiec):456-64. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1377.