Satoła, Łukasz. 2013. „Polityka Opodatkowania nieruchomości W Gminach województwa małopolskiego W Latach 2007-2010”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 9(58) (czerwiec):425-34. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2013.9.58.37.