Roman, Michał, i Łukasz Zgiep. 2013. „Promotion As Part of the Marketing Mix and Its Application in Enterprise Activities”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 9(58) (czerwiec):416-24. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1373.