Berčík, Jakub, Jana Gálová, i Elena Horska. 2013. „RETAIL MARKETING STRATEGIES AND INNOVATIONS IN THE PRACTICE OF A RETAIL CHAIN”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 10(59) (grudzień):289-303. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1359.