Adamczyk, Grażyna. 2013. „Specyfika przekazów Reklamowych Kierowanych Do Segmentu dziecięco-młodzieżowego”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 10(59) (grudzień):9-20. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1358.