Badzińska, Ewa. 2013. „MEDIA CONVERGENCE AS A HALLMARK OF MODERN MARKETING COMMUNICATION”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 10(59) (grudzień):32-44. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1347.