Borkowski, Bolesław, i Monika Krawiec. 2013. „Modele zarządzania Ryzykiem Inwestycji kapitałowych W Sektorze Rolno-spożywczym”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 10(59) (grudzień):64-78. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1344.