Brodzińska, Katarzyna. 2013. „Problem społecznej odpowiedzialności W Rolnictwie”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 10(59) (grudzień):79-86. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1343.