Nuszkiewicz, Krzysztof, i Michał Roman. 2013. „JADWIGA DZIUBIŃSKA AGRICULTURAL EDUCATION CENTRE SCHOOLS IN GOLĄDKOWO MARKETING ACTIVITIES”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 10(59) (grudzień):588-97. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1331.