Kubiak, Krzysztof. 2013. „Kapitał Marki W Sieci Wymiany wartości”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 10(59) (grudzień):432-43. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1312.