Mikołajczak, Paweł. 2014. „Finansowe Zasilanie bieżącej działalności Rolnictwa Kredytem Bankowym Na Tle Zmian Wybranych parametrów Ekonomicznych W Polsce”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 11(60) (czerwiec):138-46. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1287.