Panchenko, Maryna, i Maria Parlińska. 2014. „PORTFOLIO RISK MANAGEMENT IN INVESTMENT ACTIVITY OF BANKING SECTOR”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 11(60) (czerwiec):170-84. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1284.