Płonka, Aleksandra, Łukasz Satoła, i Tomasz Wojewodzic. 2014. „Zmiany przychylności Podatkowej Gmin W Okresie Dekoniunktury Gospodarczej”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 11(60) (czerwiec):185-94. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2014.11.60.16.