Bak-Filipek, Ewa. 2014. „Przemiany Na Rynku mięsa W Polsce”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 12(61) (grudzień):7-16. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1268.