Lemanowicz, Marzena, i Joanna Szwacka-Mokrzycka. 2014. „INNOVATION ACTIVITIES OF FOOD INDUSTRY ENTERPRISES”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 12(61) (grudzień):110-21. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1258.