Burgiel, Aleksandra, Izabela Sowa, i Jolanta Zrałek. 2015. „VOLUNTARY SIMPLICITY – SUSTAINABLE ALTERNATIVE TO OVERCONSUMPTION”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 13(62) (czerwiec):18-29. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1246.