Zajkowska, Monika. 2015. „Marketing zrównoważony Jako Czynnik Wzrostu innowacyjności W małych I średnich przedsiębiorstwach”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 14(63) (grudzień):172-81. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1244.